Πεδίο Έρευνας: Δώστε το κεφάλαιο (π.χ. Ιωάννης 3), το τμήμα (π.χ. Ιωάννης 3:16-18), τον στίχο (π.χ. Ιωάννης 3:16) ή την λέξη κλειδί (π.χ. "Σωτηρία") την οποία θέλετε να βρείτε. Αν ψάχνετε για συγκεκριμένη φράση θα πρέπει να την βάλατε σε «» (π.χ. «αιώνια ζωή»). Μπορείτε επίσης να ψάξετε χρησιμοποιώντας κομμάτια λέξεων. Για παράδειγμα αν βάλετε εγερ* (ο αστερίσκος είναι απαραίτητος!) στο πεδίο έρευνας θα λάβετε σαν αποτέλεσμα όλα τα αποσπάσματα που περιέχουν μια λέξη που ξεκινά με «εγερ» (π.χ. εγέρθη, εγερθείς, εγερθωμεν κτλ. ). Σχετικά με τον τονισμό όσων βάζετε στο πεδίο έρευνας: αυτός είναι απαραίτητος μόνο αν ψάχνεται για συγκεκριμένο απόσπασμα (π.χ. Ιωάννης 3:16) ή φράση (με «»). Αν ψάχνετε όμως για λέξεις ή κομμάτια λέξεων και τον αμελήσετε δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα.

Ένα από τα πιο δυναμικά χαρακτηριστικα του site είναι ότι μπορείτε να δείτε, σε σχεδόν πραγματικό χρόνο (χωρίς καμία καθυστέρηση) τα αποτελέσματα παράλληλα σε περισσότερες από μια μεταφράσεις / κείμενα. Απλά πατήστε "Κείμενα" και κάντε τις επιλογές της αρεσκείας σας.

Μοιραστείτε

 
ΣτίχοςΒυζαντινό
16οὕτω γὰρ ἠγάπησεν ὁ Θεὸς τὸν κόσμον, ὥστε τὸν υἱὸν αὐτοῦ τὸν μονογενῆ ἔδωκεν, ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων εἰς αὐτὸν μὴ ἀπόληται, ἀλλ' ἔχῃ ζωὴν αἰώνιον.
17οὐ γὰρ ἀπέστειλεν ὁ Θεὸς τὸν υἱὸν αὐτοῦ εἰς τὸν κόσμον ἵνα κρίνῃ τὸν κόσμον, ἀλλ' ἵνα σωθῇ ὁ κόσμος δι' αὐτοῦ..
18ὁ πιστεύων εἰς αὐτὸν οὐ κρίνεται, ὁ δὲ μὴ πιστεύων ἤδη κέκριται, ὅτι μὴ πεπίστευκεν εἰς τὸ ὄνομα τοῦ μονογενοῦς υἱοῦ τοῦ Θεοῦ.

Σχετικά με το Copyright: